Assalamu’alaikum wr. wb.

Syukur alhamdulillah atas lahirnya halaman online ini. Semoga menjadi media kita saling berkomunikasi dan berbagi infromasi, pengetahuan dan pengalaman. MTs NU ITB  senantiasa terbuka dan senang bekerjasama dengan berbagai pihak untuk meraih tujuan pendidikan.

ITB, selain sebagai singkatan dari Irsyaduth Thullab, juga kami jabarkan menjadi slogan; Islami, Tawadhu’, Bersahaja.

MTs NU ITB bervisi mencetak generasi Islami yang berilmu amaliyah dan ber-akhlakul karimah. Beberapa akhlak yang menjadi perhatian kami adalah tawadhu‘ (rendah hati dan tidak sombong) dan bersahaja (mboten neko-neko).

Kami ingin sekali menjalin hubungan kerjasama dengan semua pihak untuk memajukan dunia pendidikan.

Selamat belajar

Wassalamu’alaikum wr. wb.