Monggo nderek Khidmah & nyadong Berkah di

MTs Irsyaduth Thullab

Madrasah Tsnawiyah Irsyaduth Thullab biasa kami sebut dengan singkatan MTs NU ITB. MTs swasta ini didirikan oleh Yayasan Pendidikan Islam Irsyaduth Thullab Tedunan Wadung Demak pada tahun 2007 dengan tujuan menyelenggarakan layanan pendidikan tingkat SLTP yang bercirikan Islam Aswaya An-nahdhiyyah. MTs NU ITB mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kementrerian Agama) serta kebijakan-kebjiakan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU.

Wisuda

Penghargaan

MENGAJI

Sambutan Kepala Sekolah

Assalamu’alaikum wr. wb.

Syukur alhamdulillah atas lahirnya halaman online ini. Semoga menjadi media kita saling berkomunikasi dan berbagi infromasi, pengetahuan dan pengalaman. MTs NU ITB  senantiasa terbuka dan senang bekerjasama dengan berbagai pihak untuk meraih tujuan pendidikan.

 

P5PPRA #2, MTs ITB Buat Aplikasi Operasi Aljabar

P5PPRA #2, MTs ITB Buat Aplikasi Operasi Aljabar

Menjelang akhir semester gasal tahun pelajaran 2023/2024, MTs Irsyaduth Thullab menyelenggarakan P5PPRA kedua dengan tema Berekayasa dan berteknologi untuk NKRI. Pertama, mengenali masalah.Ketika murid diajak mengenali permasalahan di sekitar, hampir semua semua murid...

read more
P5PPRA #2, MTs ITB Buat Aplikasi Operasi Aljabar

P5PPRA #2, MTs ITB Buat Aplikasi Operasi Aljabar

Menjelang akhir semester gasal tahun pelajaran 2023/2024, MTs Irsyaduth Thullab menyelenggarakan P5PPRA kedua dengan tema Berekayasa dan berteknologi untuk NKRI. Pertama, mengenali masalah.Ketika murid diajak mengenali permasalahan di sekitar, hampir semua semua murid...

read more
P5PPRA #2, MTs ITB Buat Aplikasi Operasi Aljabar

P5PPRA #2, MTs ITB Buat Aplikasi Operasi Aljabar

Menjelang akhir semester gasal tahun pelajaran 2023/2024, MTs Irsyaduth Thullab menyelenggarakan P5PPRA kedua dengan tema Berekayasa dan berteknologi untuk NKRI. Pertama, mengenali masalah.Ketika murid diajak mengenali permasalahan di sekitar, hampir semua semua murid...

read more

Visi dan Misi

Visi MTs Irsyaduth Thullab

Terbinanya generasi muslim yang berilmu amaliyah dan berakhlakul Karimah

Misi MTs Irsyaduth Thullab

  1. Membentuk sumber daya muslim yang mempunyai kesadaran tinggi akan kewajiban menuntut ilmu sepanjang hidup.
  2. Menyebarluaskan ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jama’ah.
  3. Melahirkan generasi muslim yang ber-akhlakul karimah dan menguasai ilmu pengetahuan berdasarkan iman dan taqwa.

Faiq Aminuddin

Syamsul Huda

KH. Muhammad Najib

Farrih Asyfiya'

Taufikur Rohman

Subchan

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi kami melalui Whatsapp