P5PPRA #2, MTs ITB Buat Aplikasi Operasi Aljabar

P5PPRA #2, MTs ITB Buat Aplikasi Operasi Aljabar

Menjelang akhir semester gasal tahun pelajaran 2023/2024, MTs Irsyaduth Thullab menyelenggarakan P5PPRA kedua dengan tema Berekayasa dan berteknologi untuk NKRI. Pertama, mengenali masalah.Ketika murid diajak mengenali permasalahan di sekitar, hampir semua semua murid...