Tenas Effendy, Penggawa Melayu

Dessy Wahyuni

Penerbit: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Kota penerbit: Jakarta

Tahun: 2018

ISBN: 978-602-437-476-1