Raja Rokan

Sulistianti > Penyadur: Sri Sayekti

Penerbit: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kota penerbit: Jakarta

Tahun: 2016

ISBN: 978-979-069-284-8