Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk kelas IX dan Penilaian Harian Bersama (PHB) Tengah Semester Genap untuk kelas VIII MTs Irsyaduth Thullab Tedunan Tahun Pelajaran 2020/2021 dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan LMS opensource Moodle dan hosting gratis di mtsnuitb.moodlecloud.com. Peserta tes dapat menggunakan HP Android atau gawai (laptop/tablet) masing-masing atau laptop madrasah (jumlah terbatas).

“Peserta tes dapat memanfaatkan hotspot di desa Tedunan termasuk di lingkungan madrasah Irsyaduth Thullab atau paket data internet masing-masing”


Berikut jadual PAT Kelas 9 dan PHB Tengah Semester Genab Tahun Pelajaran 2020/2021 MTs Irsyaduth Thullab Tedunan, Wedung, Demak.

HariSeninSeninSenin
Waktu15 Maret 202115 Maret 202115 Maret 2021
(WIB)Kelas 7Kelas 8Kelas 9
07.45 – 08.45Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia 8Bahasa Indonesia 9
08.45 – 09.45Qur’an HaditsQur’an Hadits 8Qur’an Hadits 9
09.45 – 10.00IstirahatIstirahatIstirahat
10.00 – 11.00Seni BudayaSeni Budaya 8Seni Budaya 9
11.00 – 12.00Ta’limTa’lim 8Ta’lim 9
— 22.00RemidiRemidiRemidi
HariSelasaSelasaSelasa
Waktu15 Maret 202115 Maret 202115 Maret 2021
(WIB)Kelas 7Kelas 8Kelas 9
07.45 – 08.45Bahasa InggrisBahasa Inggris 8Bahasa Inggris 9
08.45 – 09.45FiqihFiqih 8Fiqih 9
09.45 – 10.00IstirahatIstirahatIstirahat
10.00 – 11.00Ke NU anKe NU an 8Ke NU an 9
11.00 – 12.00HaditsHadits 8Hadits 9
— 22.00RemidiRemidiRemidi
HariRabuRabuRabu
Waktu15 Maret 202115 Maret 202115 Maret 2021
(WIB)Kelas 7Kelas 8Kelas 9
07.45 – 08.45MatematikaMatematika 8Matematika 9
08.45 – 09.45Aqidah AkhlakAqidah Akhlak 8Aqidah Akhlak 9
09.45 – 10.00IstirahatIstirahatIstirahat
10.00 – 11.00SKISKI 8SKI 9
11.00 – 12.00Nahwu – ShorofNahwu – Shorof 8Nahwu – Shorof 9
— 22.00RemidiRemidiRemidi
HariKamisKamisKamis
Waktu15 Maret 202115 Maret 202115 Maret 2021
(WIB)Kelas 7Kelas 8Kelas 9
07.45 – 08.45IPAIPA 8IPA 9
08.45 – 09.45Bahasa ArabBahasa Arab 8Bahasa Arab 9
09.45 – 10.00IstirahatIstirahatIstirahat
10.00 – 11.00PrakaryaPrakarya 8Prakarya 9
11.00 – 12.00TauhidTauhid 8Tauhid 9
— 22.00RemidiRemidiRemidi
HariSabtuSabtuSabtu
Waktu15 Maret 202115 Maret 202115 Maret 2021
(WIB)Kelas 7Kelas 8Kelas 9
07.45 – 08.45IPSIPS 8IPS 9
08.45 – 09.45PenjaskesPenjaskes 8Penjaskes 9
09.45 – 10.00IstirahatIstirahatIstirahat
10.00 – 11.00TafsirTafsir 8Tafsir 9
11.00 – 12.00RemidiRemidiRemidi
— 22.00RemidiRemidiRemidi
HariMingguMingguMinggu
Waktu15 Maret 202115 Maret 202115 Maret 2021
(WIB)Kelas 7Kelas 8Kelas 9
07.45 – 08.45PKNPKN 8PKN 9
08.45 – 09.45Bahasa JawaBahasa Jawa 8Bahasa Jawa 9
09.45 – 10.00IstirahatIstirahatIstirahat
10.00 – 11.00TaqribTaqrib 8Taqrib 9
11.00 – 12.00RemidiRemidiRemidi
— 22.00RemidiRemidiRemidi