Berkat kecanggihan tata rias, pak Faiq sampai pangkling dengan G13 putri

Assalamualaikum Wr Wb
Syukur alhamdulillah acara wisuda dan pelepasan kelas IX MTs NU ITB sudah terlaksana pada Selasa siang, 29 Maret 2022.

Kali ini kami ingin menuliskan kembali apa yang sudah kami sampaikan dan perlu kami sampaikan kepada wisudawan-wisudawati dan para wali murid.

Terima kasih, Bapak-Ibu Wali Murid,

Pertama dan yang paling utama kami haturkan beribu terima kasih kepada bapak ibu wali murid yang telah berkenan menyekolahkan putra-putrinya di MTs Irsyaduth Thullab Tedunan. Dengan dukungan bapak ibu wali murid, MTs NU ITB ini dapat semakin berkembang dan jumlah muridnya relatif meningkat dari tahun ke tahun.

Selanjutnya kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami selama kegiatan pembelajaran. Bapak ibu dewan guru tidak bisa apa-apa. Kami hanya berusaha melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah dengan beberapa tambahan pelajaran seperti KeNUan, Bahasa Jawa, Nahwu-shorf, Ta’limul Muta’allim, Hadits, Tafsir, Tauhid, dan taqrib.

Harapan kami, apa yang telah dipelajari di MTs Irsyaduth Thullab Tedunan dapat menjadi bekal dalam melanjutkan ‘tholabul ilmi’ pada jenjang berikutnya. Sebagai murid madrasah yang berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU, semoga semua murid dan guru diakui sebagai santri Hadratusy Syekh simbah KH Hasyim Asy’ari. Amin.

Walaupun belum tiba waktunya untuk mengumumkan kelulusan, pada tanggal 29 Maret 2022, kami serahkan kembali murid-murid kelas IX kepada Bapak/Ibu wali murid. Dengan wisuda dan pelepasan yang lebih awal ini, semoga dapat memperlancar rencana murid-murid untuk mengikuti kegiatan “posonan” pada bulan Ramadhan yang akan datang beberapa hari lagi.

Dengan wisuda bersama Madin Awwaliyah dan Wustho, kami berharap MTs ikut “keloberan” berkah. Bagi kami, pendidikan agama seperti Madrasah Diniyah Awwaliyah dan Wustho sangatlah penting. Kami ikut bahagia ada banyak lulusan Madin Awwaliyah dan 12 lulusan Madin Wustho yang diwisuda. Semoga ilmu agama yang dipelajari di Madin, dapat menjadi bekal dan tuntutan dalam beribadah serta menjadi bekal untuk belajar ilmu agama secara lebih mendalam.

Terima kasih, Nak …

Beribu terima kasih juga kami sampaikan kepada para murid yang telah berkenan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan pembelajaran sejak kelas 7 sampai kelas 9 terutama rangkaian kegiatan ujian madrasah. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam mendidik, mengajar, membimbing dan mendampingi murid-murid belajar. Selamat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Acara wisuda dan pelepasan ini bukan berarti melepas ikatan guru dan murid. Do’a kami, para guru, selalu menyertaimu. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin.

Selanjutnya kami umumkan, berdasarkan hasil UMBK, dari 30 peserta UMBK wisudawati terbaik adalah Ananda Sholihatul Amalia adapun wisudawan terbaik adalah Ananda Firdaus Salim Fikri.

Wisudawai G13 Bersama Pak Husnul Huluq

Terima kasih, Bapak-Ibu Guru

Beribu terima kasih juga kami haturkan kepada bapak ibu guru yang telah membantu menyiapkan segala sesuatu sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam koordinasi. Atas kebaikan Bapak/Ibu/Sdr/i panitia kami hanya dapat menengadahkan kedua telapak tangan dan memohon kepada Allah yang Maha kaya; Jazakumullah khairal jaza’, jazakumullah ahsanal Jaza’, Jazakumullah jaza’an mudhoafan. Amin.

Selanjutnya, mewakili panitia, kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada hadirin-hadirat semua atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini terutama kondisi Aula yang sudah tidak baru, gelaran yang terbatas dan sebagian malah sudah kurang layak pakai. Harapan kami, walau dengan berbagai keterbatasan sarana prasarana, kegiatan wisuda tetap dapat terlaksana dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Amin.

Alhamdulillah hadir juga para alumni MTs NU ITB