Selamat bergabung di MTs NU ITB Tedunan. Selamat menjadi G15 (generasi ke-15) dari keluarga besar MTs Irsyaduth Thullab. Mari bersama-sama nderek khidmah di Irsyaduth Thullab dan nyadong berkahipun mbah KH Abdur Rohim serta para masayikh Tedunan, Demak. Semoga kita selalu diridhoi Allah swt. Amin.